Mobirise

II LO CHEŁM

Najlepsi nie tylko w rankingach

Jesteśmy 298. szkołą w Polsce, 17. w województwie oraz najlepszą w Chełmie
w rankingu liceów Perspektywy 2018. 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul Szpitalna 14, 22-100 Chełm telefon kontaktowy: 82 565 38 88.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Tablica ogłoszeń

Drodzy Absolwenci i Nauczyciele II LO!

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące IV Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli II LO organizowanego w dniach 8-9 czerwca 2018 roku

Rozpoczęły się zapisy na IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II LO.
Osoby chętne do udziału w Zjeździe proszone są o dokonanie wpłaty na konto.

Zapisy na IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II LO przyjmowane są poprzez wypełnienie poniższej karty oraz przesłanie jej na adres mailowy zjazd.2lo@icloud.com lub dostarczenie jej osobiście.

Karta zgłoszeniowa.pdf <--- Pobierz

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy II LO w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm
Bank Pekao S.A. I O/Chełm 09 1240 2223 1111 0010 7853 1487

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska (w przypadku kobiet także panieńskiego), roku ukończenia szkoły oraz numeru telefonu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zjeździe wraz z osobą towarzyszącą wnoszą wspólną opłatę, dopisując w tytule imię i nazwisko osoby towarzyszącej.

Przedstawiamy możliwe warianty uczestnictwa w Zjeździe oraz opłaty:
wariat I - ognisko 20 PLN/osoba,
wariant II - część oficjalna i bal 200 PLN/osoba,
wariant III - ognisko, część oficjalna i bal 220 PLN/osoba.

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 30 MAJA!

Przygotowujemy także publikację z okazji IV Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli II LO. Jeżeli w zbiorach prywatnych posiadacie ciekawe zdjęcia z lat szkolnych lub chcecie podzielić się wspomnieniami, anegdotami (także zabawnymi), które zapadły Wam w pamięci zapraszamy do współpracy. Poszukujemy także osób, które wzorem ostatniej publikacji zjazdowej, napisałyby wspomnienie o naszych nieżyjących pracownikach. Szczególnie w przygotowywanej publikacji chcelibyśmy zamieścić wspomnienia o: pani Marii Kowalczyk, pani Teresie Koziołek, pani Stanisławie Szczerbie, pani Henryce Żmudzie, panu Stefanie Magdziarzu, panu Marianie Musze, panu Janie Niedźwiedziu oraz panu Marianie Tomaszewskim.
Materiały prosimy o przesłanie na adres: lukasz.lukiewicz@2lo.chelm.pl z tytyłem "ABSOLWENT". Dziękujemy za współpracę!

Zapraszamy do współorganizowania Zjazdu wszystkich Absolwentów naszej Szkoły.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 maja 2018 roku o godzinie 17:30 w sali nr 1.

Oficjalny program IV Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli II LO
8 czerwca 2018 roku
 - piątek

Godz. 15:00 Turniej piłki siatkowej Absolwentów i Nauczycieli


Godz. 18:00 Spotkanie przy ognisku (w cenie 20 zł: bigos, kiełbasa, pieczywo, napoje, identyfikator). Zapewniamy niezapomniany wieczór przy złotych przebojach! 9 czerwca 2018 roku 
- sobota

Godz. 10:00 Msza Święta w intencji Absolwentów i Społeczności II LO w Kościele 
pw. Św. Kazimierza w Chełmie


Godz. 11:30 Uroczyste rozpoczęcie IV Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli II LO w budynku Szkoły
- wprowadzenie Sztandaru Szkoły
- wystąpienia Gości
- wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewiec Sztandaru Szkoły
- zapalenie zniczy na grobach Nauczycieli i Pracowników Szkoły
- wystąpienia Absolwentów
- koncert Szkolnego Chóru „Rapsodia”
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej i galerii portretów zasłużonych 
Nauczycieli II LO


Godz. 19:00 Bal Absolwentów i Nauczycieli w sali gimnastycznej II Liceum (wspólna sala konsumpcyjna dla wszystkich gości)

Orkiestra: „Benek Band”

Catering: „Ranczo Budrysa” (5 dań gorących, 9 przystawek, ciasto, owoce, napoje, fontanna czekoladowa)

W cenie również: upominek zjazdowy (publikacja i gadżety zjazdowe).

Udział osoby towarzyszącej w Balu w cenie 150 zł.

Z ostatniej chwili

Najświeższe aktualności

Mobirise

Katarzyna Skimina ma już indeks

Katarzyna Skimina z klasy 2d II LO w Chełmie brała udział w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej...

Mobirise

Sukces Dreszerczyków

10 marca 2018 roku odbył się w Białymstoku IV Kongres COPTIOSH, podczas którego ogłoszono wyniki VII rankingu olimpijskiego szkół ponadgimnazjalnych...

Mobirise

Mamy umowę partnerską z GSA Rużomberk

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z katolickim Gimnazjum Świętego Andrzeja w Rużomberku na Słowacji.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej odwiedź stronę Aktualności!

To tylko ostatnie!

Zakładki

Droga na skróty

Uczeń

Nauczyciel

Rodzic

Kandydat

Kontakt

© Copyright 2017 Bartosz Kuliński. II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja Beta 3.13