online site builder

Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

O uroczystości

Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej organizowany jest w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera już od 1998 r. Inicjatorką Konkursu była wspaniała nauczycielka II Liceum, pani Wiesława Piekarska. Po niej pieczę nad organizacją Przeglądu przejęła pani Barbara Łaska. Głównym celem Konkursu jest propagowanie postaw religijnych i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, początkowo powiatu chełmskiego, obecnie diecezji lubelskiej. Konkurs od samego początku istnienia cieszy się ogromną popularnością! Trudno jest policzyć wszystkich dotychczasowych uczestników zmagań, ale sądzimy, że liczba 5 tysięcy nie jest przesadzona. Uczestnicy rywalizują w dwóch głównych kategoriach konkursowych – recytacji utworów o tematyce religijnej i patriotycznej oraz występach muzycznych. W części muzycznej Konkursu prezentują się soliści, zespoły i chóry. Przegląd niesie ze sobą wspaniałe emocje: radość, dumę, wzruszenie... Dzielą je uczestnicy i ci, którzy ich wspierają – instruktorzy, rodzice, nauczyciele. Często osoby, które występują po raz pierwszy, wracają za rok z nowym repertuarem, udoskonalonymi umiejętnościami. Także i my, organizatorzy, oczekujemy tej pełnej emocji grudniowej soboty i cieszymy się na myśl o spotkaniu ze zdolnymi młodymi ludźmi, którzy przed nami wystąpią. Zapraszamy 3 grudnia 2016r, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Dokumenty