free web templates

II LO CHEŁM

Najlepsi nie tylko w rankingach

Jesteśmy 298. szkołą w Polsce, 17. w województwie oraz najlepszą w Chełmie
w rankingu liceów Perspektywy 2018. 

Biuletyn Informacji Publicznej


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul Szpitalna 14, 22-100 Chełm telefon kontaktowy: 82 565 38 88.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Martą Łysuniek pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z ostatniej chwili

Najświeższe aktualności

Mobirise

DZIĘKI DOBROCI SERC PRZYJACIÓŁ II LO 

W imieniu Dyrekcji II LO oraz własnym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za pomoc w doposażeniu pracowni...

Mobirise

,,Chełm u progu niepodległości Polski”

14 września 2018 roku w sali Muzeum Ziemi Chełmskiej odbyła się sesja historyczna zatytułowana ,,Chełm u progu niepodległości Polski”...

Mobirise

Otrzęsiny 2018

Otrzęsiny to impreza, która na stałe wpisana jest w kalendarz uroczystości naszej szkoły. W tym roku odbyły się one pod hasłem „ORIENT EXPRESS”, tak więc 2 października pierwszoklasiści...

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej kliknij w Aktualności

Zakładki

Droga na skróty

Uczeń

Nauczyciel

Rodzic

Kandydat

ZGŁOŚ ZAGROŻENIE

Miejska Komenda Policji w Chełmie oraz dzielnicowy mł. asp. Anna Furtak prosi o zgłaszania zagrożeń i przypadków naruszenia bezpieczeństwa pod numerem telefonu dzielnicowego 798-003-512 lub w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do której link znajduje się poniżej.

Kontakt

© Copyright 2017 Bartosz Kuliński. II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja Beta 3.13