website templates free download

Informacja o pracy biblioteki szkolenej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego w czasie pracy zdalnej

Biblioteka szkolna w okresie nauki zdalnej pracuje w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek: 7:30-10:15;

środa: 7:30-10:15;

czwartek: 11:30-15:00;

piątek: 11:30-15:00.

Wizyta w bibliotece odbywa się według poniższych zasad:

1. Wejście do szkoły odbywa się głównym wejściem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną: 

a) pojedynczo, 

b) po wpisaniu przez pracownika obsługi na listę wchodzących, 

c) w maseczce, 

d) po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych, 

e) wyłącznie w celu przejścia do biblioteki. 

2. Podczas obecności w budynku szkoły należy się stosować do ewentualnych poleceń pracowników. 

3. Wizyta w bibliotece może mieć na celu: 

a) zwrot wypożyczonych książek, 

b)wypożyczenie książek. 

4. Zwrócone książki podlegają kwarantannie. 

5. Czytelnia jest nieczynna. 


Wizyta u pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego będzie możliwa w godzinach pracy ww. specjalistów, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty i zachowaniu szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną tj.: 

1. Wejście do szkoły odbywa się z głównym wejściem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną: 

a) pojedynczo, 

b) po wpisaniu przez pracownika obsługi na listę wchodzących, 

c) w maseczce, 

d) po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych, 

e) wyłącznie w celu przejścia do specjalisty.

Psycholog szkolny pracuje według harmonogramu przesłanego w systemie dziennika w dniu 11 listopada 2020 roku. 

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 82-565-38-88 lub 82-564-04-88.

© Copyright 2020 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomysł Bartosz Kuliński.