free responsive website templates

Komunikat z dnia 17 października 2020 roku o wprowadzeniu pracy zdalnej

Szanowni Państwo Nauczyciele, 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!


Decyzją rządu – jako szkoła funkcjonująca w tzw. czerwonej strefie – przechodzimy od poniedziałku (19 października) na pracę zdalną. Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, lecz według zmienionego harmonogramu:

1. lekcja: 8:00 – 8:30

2. lekcja: 8:45 – 9:15

3. lekcja: 9:30 – 10:00

4. lekcja: 10:15 – 10:45

5. lekcja: 11:00 – 11:30

6. lekcja: 11:45 – 12:15

7. lekcja: 12:30 – 13:00

8. lekcja: 13:15 – 13:45

9. lekcja: 14:00 – 14.30


Mam nadzieję, że wspólnie podołamy trudom zdalnej edukacji. Niezbędnym warunkiem jest, oczywiście, udział i zaangażowanie uczniów, wspieranych także przez rodziców. Bardzo proszę o traktowanie tych lekcji, tak jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły – sprawdzamy frekwencję, nie spóźniamy się, odrabiamy zadania, odpowiadamy, piszemy sprawdziany, jesteśmy aktywni…


Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. 


W trakcie nauki zdalnej będzie istniała możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, a także z porad pedagoga szkolnego oraz psychologa. Niestety, ze względu na panujące obecnie przepisy musimy wprowadzić istotne ograniczenia. Obowiązujące zasady zostaną przesłane w kolejnych komunikatach.


Uczniowie, którzy pozostawili podręczniki i zeszyty w szafkach, mogą je odebrać zachowując nstp. zasady:


1. Wejście do szkoły odbywa się głównym wejściem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną:

a. pojedynczo,

b. po wpisaniu przez pracownika obsługi na listę wchodzących,

c. w maseczce,

d. po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych,

e. wyłącznie w celu przejścia do szatni.


Życzę nam wszystkim, aby okres zdalnej pracy nie był zbyt długi, abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnej nauki. Tymczasem pilnujmy się, przestrzegajmy obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, nie spotykajmy się niepotrzebnie w grupach, pamiętajmy o zasadzie #ZostańWDomu.


Pozdrawiam

Zbigniew Niderla

© Copyright 2020 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomysł Bartosz Kuliński.