Projekt „Chór Rapsodia – chcemy współdziałać i pięknie żyć”

Edit Template

W okresie 4 wrzesień – 22 grudzień 2023 w naszej szkole realizowany będzie projekt „Wolny czas rozwija nas” finansowany ze środków miasta Chełm w ramach programu „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień, tym prowadzenie zajęć kulturowo–artystycznych, rekreacyjno–sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego”.

Zapraszamy do nieodpłatnego udziału uczniów szkoły a także ich rodziny. 


Proponujemy następujące zajęcia:

 • warsztaty fotograficzne (z nauką obróbki zdjęć) w oparciu o działającą obecnie w szkole grupę „Dreshwood”;
 • zajęcia teatralne, w oparciu o działającą obecnie w szkole grupę teatralną „Impresja”;
 • warsztaty śpiewu, w oparciu o działający obecnie w szkole chór „Rapsodia”;
 • nauka gry w brydża;
 • koło gier logicznych i planszowych;
 • koło szachowe;
 • zajęcia sportowe – tenis ziemny, koszykówka, siatkówka i piłka ręczna.


Program kierowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie i ich rodzin, zakłada uczestnictwo minimum 88, a maksimum 162 aktywnych uczestników programu. Poza uczestnikami programu, z zakupionych sprzętów i pomocy będą mogli korzystać pozostali uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkoły – będzie to stanowiło wartość dodaną projektu.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2023. Informacja o programie zostanie podana podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli uczniowie klas pierwszych, następnie uczniowie pozostałych klas i rodzeństwo oraz rodzice uczniów. Ubiegający się o udział w programie wypełnią deklarację udziału w programie oraz ankietę początkową zaznaczą maksymalnie 2 wybrane przez siebie działania uszeregowane wg preferencji.

Przydziału uczestników do grup dokona Szkolny Zespół Wsparcia (pedagog, psycholog, pedagog specjalny) pod kierownictwem kierownika programu na podstawie złożonych deklaracji i wstępnych ankiet. Utworzone zostaną listy uczestników określonych działań oraz ewentualnie listy rezerwowe.

Liczymy, że przewidziane do realizacji zajęcia pozwolą Wam konstruktywnie spędzać swój czas wolny, rozwijając przy tym własne talenty i poszerzając zainteresowania.

Więcej informacji uzyskać można w gabinecie psychologa, który prowadzi zapisy na zajęcia.


Informacje o zajęciach:

1 ) Warsztaty fotograficzne

 • 1 grupa (10 -16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • dwa razy w miesiącu: raz 3 godziny nauki z zespołem profesjonalistów oraz 2 godziny podczas zajęć innych grup,
 • łącznie 20 godzin
 • prowadzący – p. Łukasz Łukiewicz; zajęcia profesjonalne poprowadzi zespół specjalistów z M&K Studio z Chełma

2) Warsztaty teatralne

 • 1 grupa (10-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Katarzyna Krzysteczko-Wróbel

3) Warsztaty śpiewu

 • 1 grupa (20-30 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • łącznie 20 godzin
 • prowadzący – p. Krzysztof Olejniczak

4) Nauka i warsztaty gry w brydża

 • 1 grupa (4-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował nauczyciel prowadzący, biorąc pod uwagę preferencje grupy, średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Danuta Nurczyk

5) Koło gier logicznych i planszowych

 • 1 grupa (8-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny,
  łącznie 16 godzin

6) Koło szachowe

 • 1 grupa (8-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Kinga Krawczyk

7a) Zajęcia sportowe: tenis ziemny

 • 1 grupa (4-8 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Tomasz Turowski

7b) Zajęcia sportowe: piłka siatkowa

 • 1 grupa (8-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Adam Kot.

7c) Zajęcia sportowe: koszykówka

 • 1 grupa (8-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Norbert Wysocki

7d) Zajęcia sportowe: piłka ręczna

 • 1 grupa (8-16 osób)
 • w okresie: wrzesień – grudzień 2023
 • o częstotliwości zajęć będzie decydował prowadzący biorąc pod uwagę preferencje grupy
 • średnio dwa razy w miesiącu po 2 godziny
 • łącznie 16 godzin
 • prowadzący – p. Joanna Kita