XXIII PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

Patroni konkursu

Organizator konkursu:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna 14

22-100 Chełm

nr tel.82 5653888, 82 5640488

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Elżbieta Rybacka

Konkurs adresowany jest do uczniów:

szkół podstawowych

Kategorie wiekowe:

· klasy I-III

· klasy IV-VI

· klasy VII-VIII

Uczestników można zgłaszać w następujących kategoriach:

· recytacje

· soliści

· zespoły

· chóry

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna14

22-100 Chełm

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

15 marca 2024 r., godz. 9.00

Miejsce zgłoszenia:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna 14

22-100 Chełm

Termin zgłoszenia:

1 marca 2024 r.

Nagrody:

Laureatom zostaną wręczone puchary i nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Uwaga:

· uczniowie przygotowują 1 utwór religijny i 1 utwór patriotyczny

· w każdej kategorii szkoła może wystawić po trzech uczniów

· w przypadku nauki zdalnej przesłuchania konkursowe odbędą się w formie on-line