Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami

Edit Template

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje dla rodziców

  • 2 października 2023, godzina 16:00-17:00;
  • 20 listopada 2023, godzina 16:00-17:00;
  • 18 grudnia 2023, godzina 16:00-17:00;
  • 26 lutego 2024, godzina 16:00-17:00;
  • 25 marca 2024, godzina 16:00-17:00;
  • 15 kwietnia 2024, godzina 16:00-17:00;
  • 27 maja 2024, godzina 16:00-17:00.

Konsultacje indywidualne nauczycieli

Konsultacje indywidualne odbywają się co to tydzień z wyłączeniem tygodni z konsultacjami dla rodziców.

Zebrania z rodzicami

  • 18 września 2023 – klasy I i IV;
  • 19 września 2023 – klasy II i III;
  • 3 stycznia 2024 – wszystkie klasy.