Rada Rodziców

Edit Template

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe.
Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700
Dokonując przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwisko i imię ucznia oraz klasę.