Ubezpieczenie

Edit Template

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie

na rok szkolny 2023/2024

Firma ubezpieczająca: TUZ UEBZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł 
Składka za 1 osobę: 40,00 zł
Numer i seria polisy: SZG 0000305
Okres ubezpieczenia: 1 września 2023-31 sierpnia 2024
 
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Rady Rodziców
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 
Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek „za ubezpieczenie„.
 
Ostateczny termin płatności ubezpieczenia: 10 października 2023 r.
Illustration by JayJo from Ouch!

Archiwum

Ubezpieczenie 2022/23

Zostanie uzupełnione później.

Ubezpieczenie 2021/22

Zostanie uzupełnione później.

Ubezpieczenie 2020/21

Zostanie uzupełnione później.